Tentang Kami

Plugs

Profil Syarikat

HAS Success Resources (SA0460672-X) ditubuhkan pada tanggal 27 disember 2017 dibawah Akta Syarikat 1965 yang merupakan syarikat 100% milik bumiputera. HAS Success Resources merupakan syarikat yang berdaftar dengan

  • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
  • Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
  • Suruhanjaya Tenaga (ST)
  • Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
  • SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN
  • BAHAGIAN PEMBANGUNAN KONTRAKTOR DAN USAHAWAN (TARAF BUMIPUTERA)
  • Unit Perancangan Ekonomi (UPEN) Selangor
  • Tenaga Nasional Berhad (TNB)

Kami bergiat secara aktif didalam kerja-kerja mekanikal dan elektrikal serta kejuruteraan awam. Kami sentiasa merancang untuk terus mempertingkatkan lagi tahap pencapaian serta mutu kerja agar maju kehadapan selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan syarikat tempatan setanding dengan syarikat-syarikat lain di peringkat antarabangsa. Hasil kerja yang teliti untuk kepuasan pelanggan menjadi asas kepada syarikat ini dalam memberi perkhidmatan yang terbaik dan terus menggapai kejayaan dimasa akan datang.

Mempunyai Persoalan?

Tekan pada butang untuk hubungi kami dan mendapatkan jawapan.

Syarikat yang bekerjasama